Program - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI

Campus Polska Przyszłości 2024

Program

Campus Polska Przyszłości 2024 to 5 osi tematycznych.
Szczegółowy program zostanie opublikowany w lipcu 2024 r.

Bezpieczny świat Bezpieczny świat
Kompetencje przyszłości Kompetencje przyszłości
Różnorodne społeczeństwo Różnorodne społeczeństwo
Komfort życia Komfort życia
Gospodarka i technologie Gospodarka i technologie