Partnerzy - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Campus Polska Przyszłości to nie tylko wyjątkowi uczestnicy, ale również twórcy i partnerzy, którzy udzielają nam istotnego wsparcia przy organizacji naszego wydarzenia. Dzięki ich pomocy w zeszłorocznej edycji możliwe było przeprowadzanie szkoleń czy realizacja przez uczestników profesjonalnych klipów, które powstały dzięki zaangażowaniu największego niezależnego studia produkcyjnego w Polsce. To również dzięki partnerom Campus wyróżniał się swoim bardzo wysokim merytorycznym poziomem. W nadchodzącej edycji również chcielibyśmy nawiązać współpracę z wieloma renomowanymi partnerami, którzy pomogą nam stworzyć jeszcze lepsze wydarzenie niż w roku ubiegłym. Jeżeli chcesz dołączyć do grona partnerów, napisz na adres kontakt@campuspolska.pl

Open Society Foundations

Fundacja założona przez George’a Sorosa to największy na świecie prywatny fundator niezależnych grup działających na rzecz sprawiedliwości, demokratycznych rządów i praw człowieka. George Soros otworzył swoją pierwszą międzynarodową fundację na Węgrzech w 1984 roku. Dziś Open Society Foundations wspierają szeroki wachlarz projektów w ponad 120 krajach, zapewniając tysiące grantów każdego roku poprzez sieć krajowych i regionalnych fundacji i biur.

Bloomberg Philanthropies

Bloomberg Philanthropies działa na rzecz zapewnienia lepszego, dłuższego życia dla jak największej liczby ludzi, koncentrując się na pięciu kluczowych obszarach: sztuce, edukacji, środowisku, innowacjach rządowych oraz zdrowiu publicznym. Bloomberg Philanthropies działa na rzecz poprawy życia milionów ludzi w ponad 941 miastach i 173 krajach. Wyjątkowe podejście Bloomberg Philanthropies do ratowania i poprawy życia ludzi na całym świecie opiera się na doświadczeniu Mike’a Bloomaberga jako założyciela globalnej firmy technologiczno-medialnej oraz jako trzykrotnego burmistrza jednego z największych miast na świecie.

Fundacja Wolności Gospodarczej

Fundacja Wolności Gospodarczej dąży do tego, by Polska była krajem zamożnym i otwartym, w którym społeczeństwo korzysta z wysokiego poziomu wolności gospodarczej i innych wolności indywidualnych. Misją Fundacji jest inwestowanie w najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz wolności gospodarczej i tworzenie przestrzeni współpracy i integracji zwolenników wolnego rynku.

Konrad Adenauer Stiftung

Fundacja wspierająca w skali krajowej i międzynarodowej pokój, wolność oraz sprawiedliwość poprzez działania edukacyjne. Działają na rzecz ochrony liberalnej demokracji i społecznej gospodarki rynkowej.

Warmia i Mazury

Warmia i Mazury to unikalne miejsce nie tylko ze względu na piękno krajobrazów, ale też atrakcyjne tereny inwestycyjne, wykwalifikowane kadry oraz władze samorządowe przyjazne innowacjom i biznesowi. Tu odnajdziesz swój work-life balance, odkryjesz lub rozwiniesz swoje pasje, pobudzisz kreatywność i docenisz bliskość natury oraz zdrową żywność, której u nas nie brakuje.

Miasto Olsztyn

Olsztyn jest znany jako “O!GRÓD Z NATURY”. To miasto-kompakt kuszące ofertą turystyczną przez wszystkie cztery pory roku. Stolica Warmii i Mazur przyciągającą unikatami z natury – kilkunastoma jeziorami w granicach miasta i lasem miejskim, największym miejskim parkiem Europy. Pozwól zainspirować się temu miejscu – jak niegdyś Mikołaj Kopernik, który właśnie tu dokonał swoich ważnych odkryć. VISIT OLSZTYN!

Metropolia GZM

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to pierwsza metropolia w Polsce zlokalizowana w centralnej części województwa śląskiego. Realizację ustawowych zadań rozpoczęła 1 stycznia 2018 roku. Zrzesza 41 miast i gmin o łącznej powierzchni 2,5 tys. km kw., w których mieszka 2,3 mln mieszkańców. Na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii działa 250 tys. firm i przedsiębiorstw wytwarzających ok. 8 proc. PKB naszego kraju.

Evens Foundation

Fundacja Evens jest europejską organizacją pożytku publicznego, która działa na rzecz zwiększenia udziału młodych w demokracji, poprawy dobrostanu psychicznego młodzieży, i przeciwdziałania autorytaryzmowi.

Partnerzy technologiczni

Metropolia GZM

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to pierwsza metropolia w Polsce zlokalizowana w centralnej części województwa śląskiego. Realizację ustawowych zadań rozpoczęła 1 stycznia 2018 roku. Zrzesza 41 miast i gmin o łącznej powierzchni 2,5 tys. km kw., w których mieszka 2,3 mln mieszkańców. Na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii działa 250 tys. firm i przedsiębiorstw wytwarzających ok. 8 proc. PKB naszego kraju.

Partnerzy technologiczni

Orange Polska

Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych. Posiada największą w Polsce infrastrukturę, dzięki której oferuje usługi w najnowocześniejszych technologiach, m.in. gigabitowy internet światłowodowy, 4G LTE, a także 5G. Firma prowadzi własną działalność badawczo-rozwojową, posiada unikatowe na polskim rynku telekomunikacyjnym centrum cyberbezpieczeństwa. Angażuje się w zagadnienia istotne społecznie: edukuje na temat mądrego korzystania z technologii, wspiera cyfrowo społeczeństwo obywatelskie i jego instytucje.

ATM SYSTEM

ATM System to lider w świadczeniu usług telewizyjnych oraz filmowych na polskim rynku dysponujący najnowocześniejszym zapleczem technologicznym, sprzętowym, logistycznym oraz wykwalifikowaną obsługę techniczną i realizacyjną.

Partnerzy merytoryczni

Krytyka Polityczna

Organizacja non-profit wydająca internetowy dziennik, prowadząca wydawnictwo oraz angażująca się w międzynarodowe projekty. Swoimi działaniami wspierają zmiany społeczne na rzecz ludzi i innych gatunków.

Visegrad Insight

Niezależny think-tank założony przez fundację Res Publica. Czołowa środkowoeuropejska platforma debaty i tworzenia analiz przyszłego rozwoju politycznego Europy oraz relacji transatlantyckich.

Fundacja Res Publica

Wydając dwa tytuły „Res Publica Nowa” i „Visegrad Insight” oraz organizując konferencje i debaty, prowadzi do rozwoju kultury i poziomu debaty publicznej.

Kultura Liberalna

Do głównych celów Fundacji należy edukacja i wychowanie obywatelskie, wszechstronne wspieranie i krzewienie wartości liberalnej demokracji, a także odnawianie dziedzictwa kulturowego liberalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Klub Jagielloński

Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Polityka Insight

Pierwsza w Polsce platforma wiedzy dla liderów biznesu, polityki i dyplomacji. Polityka Insight została założona w 2013 r. w ramach grupy kapitałowej wydawnictwa „Polityka”.

NETWORK PL

Stowarzyszenie zrzeszające polskich profesjonalistów pracujących w międzynarodowych organizacjach takich jak instytucje Unii Europejskiej, ONZ, NATO, EFTA i OECD. Stowarzyszenie ma na celu integrację Polaków, promowanie karier w strukturach międzynarodowych organizacji, wspieranie Polaków na wszystkich szczeblach oraz wzmacnianie wizerunku naszych rodaków pracujących w międzynarodowym środowisku. Działamy w Brukseli, Luksemburgu i Warszawie.

Digital Poland

Fundacja zamienia cyfrowe wyzwania w szanse dla polskiej gospodarki. Pozycjonujemy Polskę jako wiodący ośrodek innowacji cyfrowych na świecie, promując międzynarodową i międzybranżową inicjatywę, łącząc siły, tematy i tworząc sieć kontaktów i relacji.

Aspen Institute Central Europe

Aspen Institute Central Europe to międzynarodowa organizacja, w ramach której współpracują ze sobą politycy, przedsiębiorcy i urzędnicy, a także osobistości ze świata sztuki, sportu i nauki. Z zaangażowaniem osób reprezentujących różne dziedziny współorganizują konferencje naukowe, seminaria, warsztaty i dyskusje eksperckie.

Instytut Bezpieczeństwa Społecznego

IBS jest wiodącą w Polsce organizacją zajmującą się tematyką bezpieczeństwa w społeczeństwie. Fundację tworzą praktycy – najlepsi w kraju eksperci i trenerzy, zajmujący się edukacją antyterrorystyczną i zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych. Są to m.in. byli żołnierze Jednostki Wojskowej GROM – uczestnicy misji zagranicznych i operacji antyterrorystycznych, byli policjanci, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nasi eksperci zapewniali bezpieczeństwo podczas UEFA Euro 2012 w Polsce i w Ukrainie. W Instytucie Bezpieczeństwa Społecznego (IBS) prowadzimy kompleksowe szkolenia i doradztwo w zakresie zapewniania bezpieczeństwa oraz zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji, m.in. dla szkół, samorządów, korporacji i mniejszych firm, Policji i innych służb mundurowych, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na stadionach oraz klientów indywidualnych. Dzięki nam każdy ma szansę żyć w bezpieczniejszym otoczeniu, a dzieci dorastać w bezpiecznej szkole.

Forum Bezpieczeństwa

Naszą misją jest refleksja, budowanie świadomości i edukacja na rzecz bezpieczeństwa i odporności w obliczu nowych zagrożeń. Angażujemy do debaty publicznej osoby zarządzające bezpieczeństwem w instytucjach administracji centralnej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, gospodarczych, ekspertów, praktyków i decydentów. Tworzymy warunki do nawiązywania współpracy w oparciu o wnioski z sytuacji kryzysowych, analizy ryzyk, przeglądu legislacyjnego i zmieniającego się otoczenia międzynarodowego. Przedstawiamy doświadczenia w dziedzinie bezpieczeństwa korporacyjnego, zwalczania nadużyć gospodarczych, bezpieczeństwa cyfrowego i wykorzystania nowych technologii, świadczenia usług na rzecz bezpieczeństwa i obronności kraju w sektorach regulowanych.

Warsaw Security Forum

Warsaw Security Forum to jedna z wiodących europejskich konferencji bezpieczeństwa poświęcona współpracy transatlantyckiej i skupiona na wypracowaniu wspólnych odpowiedzi na wspólne wyzwania, z naciskiem na bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej. Organizowane od 2014 roku Warsaw Security Forum gromadzi corocznie ponad 1500 najwyższych przedstawicieli rządów, organizacji międzynarodowych, przemysłu, think tanków i społeczeństwa obywatelskiego z ponad 90 krajów.

Club Alpbach Poland

Club Alpbach Poland wspiera udział utalentowanej młodzieży z Polski w Europejskim Forum Alpbach (EFA) i łączy ich z Siecią Forum Alpbach (FAN). Integrując środowisko byłych i przyszłych stypendystów EFA, Klub jest platformą regionalnej debaty na temat najpilniejszych wyzwań europejskich i ich implikacji dla demokracji w Polsce. Club Alpbach Poland współpracuje z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami, organizuje imprezy tematyczne oraz funduje stypendia. Klub wzmacnia europejski głos w Polsce, mając na celu zwiększenie demokracji.

European Democracy Youth Network

Jesteśmy zaniepokojonymi obywatelami. Żyjemy w krajach europejskich o totalitarnych historiach – od Tallinna po Tiranę, od Pragi po Baku. Jesteśmy działaczami obywatelskimi, przywódcami politycznymi i dziennikarzami, łączy nas zaangażowanie i siła woli w obronie wolności, o którą walczyli nasi rodzice. Powstrzymujemy się od polityki nienawiści i podziałów, by zjednoczyć nasze społeczeństwa przeciwko autorytarnemu rewizjonizmowi.

Antifraud

Od wielu lat z dużym niepokojem obserwujemy skalę rosnącej przestępczości gospodarczej i nadużyć, którymi dotknięte są polskie firmy. Uświadomiło nam to nie tylko słabość systemu, ale również niewielką skuteczność doraźnie podejmowanych działań, które pochłaniając ogromne środki, nie wpływają znacząco na ograniczenie skali problemu. Działania w ramach platformy, która docelowo przyjmie ramy stowarzyszenia, nakierowane będą na identyfikację, zwalczanie oraz prewencję przestępczości gospodarczej z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych branż. Jesteśmy przekonani, że współpraca oraz wymiana doświadczeń są jedyną drogą i skuteczną alternatywą dla konwencjonalnych form działania.

Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski

Stowarzyszenie „Samorządy dla Polski” powołaliśmy w nieprzypadkowym momencie – 31 sierpnia 2020 r. w Gdańsku, w 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Idea samorządności była wszak jednym z najistotniejszych haseł Sierpnia. Stawiamy sobie ambitne zadanie stworzenia swego rodzaju platformy dialogu i wymiany doświadczeń dla samorządowców, niezależnie od szczebla i wielkości ich wspólnoty lokalnej. Spotykając się z szerokim gronem samorządowców na różnych forach, czujemy ogromną potrzebę komunikacji w naszym środowisku. Edukacja, ochrona środowiska, finanse, pozycja ustrojowa samorządu w Polsce – te tematy są dla nas wspólne, niezależnie, czy reprezentujemy małą wiejską gminę, czy wojewódzką aglomerację. Chcemy docierać wszędzie tam, gdzie jest szansa na zasygnalizowanie spraw ważnych dla nas i naszych mieszkańców.

Forum Dialogu

Forum Dialogu to najstarsza polska organizacja pozarządowa stawiająca sobie za cel poprawę relacji polsko-żydowskich. Od 25 lat dzięki naszym działaniom gromadzimy wokół siebie osoby w kraju i za granicą, dla których żydowska historia i dziedzictwo w Polsce mają ogromne znaczenie. Ta społeczność to Sieć Forum Dialogu – ludzie, którzy wspólnie piszą nowy rozdział polsko-żydowskiej historii.

Fundacja SEXED

SEXED.PL to coś więcej niż fundacja. Jesteśmy multimedialną platformą, która zapewnia młodym ludziom, rodzicom i dorosłym kompleksową, dostosowaną do wieku edukację w zakresie praw człowieka, równości płci, relacji, reprodukcji. Informujemy o ryzykach związanych z życiem seksualnym, prezentując równolegle seks i seksualność w sposób pozytywny, podkreślając takie wartości, jak wzajemny szacunek, inkluzywność, równość, empatia i odpowiedzialność.

Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka

Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka to organizacja non-profit z siedzibą w Polsce, która zajmuje się ochroną praw dzieci i promowaniem ich dobra. Instytut został nazwany na cześć Janusza Korczaka, polskiego lekarza, pedagoga i pisarza, który poświęcił swoje życie pracy na rzecz dzieci. Misją Instytutu Praw Dziecka jest podniesienie świadomości społecznej na temat praw dziecka oraz dbanie o ich pełen rozwój fizyczny, emocjonalny, intelektualny i społeczny. Instytut angażuje się w różne działania, takie jak prowadzenie badań, organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów, a także edukację publiczną w kwestiach związanych z prawami dzieci.

Fundacja Orange

Wspieramy dzieci i młodzież w nabywaniu kompetencji przyszłości. Z nami kształtują zdrowe nawyki cyfrowe, poznają podstawy bezpieczeństwa w sieci, programowania, sztucznej inteligencji, druku 3D i realizują kreatywne pomysły z wykorzystaniem cyfrowych zasobów. W rozwoju wspieramy też nauczycielki, nauczycieli i rodziców. A w nasze działania włączają się pracownicy i pracowniczki Orange jako wolontariusze i wolontariuszki.

Fundacja STOMAlife

Walka z wykluczeniem społecznym stomików jest głównym zadaniem Fundacji „STOMAlife. Odkryj stomię”. Jej celem jest jednocześnie przełamanie tabu związanego ze stomią oraz edukacja pacjentów i społeczeństwa w zakresie faktów i mitów związanych z tą przypadłością.

Inspiracje Młodych

Inspiracje Młodych to hub akademicki łączący uczelnie, podmioty komercyjne i instytucje publiczne. Zajmuje się organizacją imprez, uroczystości i wydarzeń związanych z życiem studenckim. Celem działalności jest dostarczenie studentowi informacji, możliwości rozwoju i rozrywki, a także umożliwienie współpracy zewnętrznym instytucjom i podmiotom związanym ze środowiskiem studenckim.

Fundacja Miłość Nie Wyklucza

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza to organizacja pozarządowa działająca na rzecz wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce. Naszym celem jest umożliwienie zawierania małżeństw wszystkim osobom bez względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową.

Fundacja AVALON

Chcemy świata bez barier, w którym osoby z niepełnosprawnościami są aktywne i mają szanse na realizację swoich planów oraz ambicji. Zależy nam na zmianie postrzegania niepełnosprawności przez społeczeństwo i same osoby z niepełnosprawnościami.

Help.NGO

Help.NGO to międzynarodowa organizacja pozarządowa specjalizująca się w reagowaniu kryzysowym, gotowości, ograniczaniu i zapobieganiu ryzyka. Zarejestrowana jako organizacja non-profit w Unii Europejskiej i posiadająca oznaczenie równoważności 501c3 z operacjami na całym świecie, Help.NGO wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i wiedzę merytoryczną do krajowych i międzynarodowych mechanizmów reagowania na katastrofy przed sytuacjami kryzysowymi, w ich trakcie i po.

Fundacja 8 Marca

Nasza obywatelska inicjatywa opiera się o idee Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) oraz o nasz autorski koncept Dworu Innowacji®. Oznacza to, że poprzez naszą pracę chcemy motywować różne grupy odbiorców do większej troski o zabytki. Robimy wszystko, by udowodnić, że zabytki mogą być przyjazne dla klimatu, mogą być miejscami innowacji, współpracy, inspiracji, edukacji i wiele więcej!

WWF Polska

Naszą misją jest budowanie przyszłości, w której ludzkość żyje w zgodzie z naturą. Jesteśmy przecież w pełni zależni od stanu naszego środowiska. W Polsce koncentrujemy się na tych obszarach, które są najcenniejsze i najbardziej potrzebują naszej pomocy. Działamy tam, gdzie możemy dokonać rzeczywistej zmiany.

Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej

Stowarzyszenie CREO jest organizacją pozarządową powołaną do życia w 2004 roku przez grupę zgranych i pełnych pasji ludzi, którym bliska jest idea wolontariatu. Od początku nasz zespół cechował się kreatywnością i ogromnym pokładem społecznej energii. W swoich działaniach cechujemy się otwartością i tolerancją. Uważamy, że nie ma rzeczy niemożliwych – są tylko takie, które trudniej się osiąga.

Instytut Zielonej Gospodarki

Działamy na rzecz zmian, które przyczynią się do zatrzymania katastrofy klimatycznej, utrzymają konkurencyjność gospodarki, pogłębią integrację europejską. Wierzymy w sens wspólnego działania, demokrację i widzimy konieczność zmian podyktowanych walką z katastrofą klimatyczną.

Instytut Finansów Publicznych

Instytut Finansów Publicznych (IFP) to działający na rzecz pożytku publicznego think-tank typu watch dog – ośrodek ekspercko-analityczny, który reprezentuje interes społeczeństwa i obywateli oraz aktywnie uczestniczy w debacie publicznej. Jest niezależną i apartyjną organizacją pozarządową, która stawia sobie za główne cele m.in. monitoring stanu i przejrzystości finansów publicznych, fact-checking i przeciwdziałanie populizmowi w życiu publicznym oraz wspieranie demokracji, praworządności i społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja Era Nowych Kobiet

Era Nowych Kobiet to bardzo dynamicznie rozwijający się ruch społeczny w Polsce. Od listopada 2018 r. łączy Polki w silną strukturę grupy wsparcia i rozwoju. Misją Ery Nowych Kobiet jest inspirowanie kobiet do przemiany osobistej i zawodowej, które mają pomóc w budowaniu poczucia własnej wartości i akceptacji, trwałych relacji, niezależności finansowej i poczucia szczęścia.

Śląska Organizacja Turystyczna

Śląska Organizacja Turystyczna to jedna z 16 regionalnych organizacji turystycznych (ROT) w Polsce. Głównym celem Śląskiej Organizacji Turystycznej jest kreowanie atrakcyjnego wizerunku województwa śląskiego w kraju i za granicą, sprzyjającego zwiększeniu liczby turystów odwiedzających region. Szeroko pojęta promocja turystyczna województwa śląskiego jako regionu charakteryzującego się bardzo zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz kulturowym odbywa się w internecie, prasie oraz na wyjazdowych akcjach promocyjnych.

Szkoła Liderów Politycznych

Szkoła Liderów to instytucja dbająca o jakość życia publicznego w Polsce i wśród Polaków za granicami. Od ponad 27 lat pracujemy na rzecz rozwoju świadomego, opartego na wartościach przywództwa. Wynajdujemy i wspieramy liderów i liderki różnych obszarów życia publicznego: w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego oraz w partiach i organizacjach politycznych. Wierzymy, że to właśnie osoby o zdolnościach przywódczych, pociągając za sobą innych, są motorem zmian.

Polski Alarm Smogowy

Polski Alarm Smogowy to ruch społeczny zrzeszający ludzi walczących o poprawę jakości powietrza w Polsce – kraju o najbrudniejszym powietrzu w UE. Pomysł narodził się w Krakowie, gdzie silna presja społeczna pozwoliła na wprowadzenie zakazu ogrzewania paliwami stałymi (węglem i drewnem). Sukcesy pierwszej inicjatywy zainspirowały mieszkańców innych miast do zainicjowania swojej aktywności. Dziś działamy w większości dużych polskich miast, ale także w wielu mniejszych miejscowościach, a nasz ruch zrzesza ponad 50 działaczy na rzecz czystego powietrza. Nie tylko inicjujemy ważne zmiany, ale także wpływamy na ich kształt. Efektem jest szereg przepisów antysmogowych wprowadzonych na różnych poziomach. Sukcesy poprawiają sytuację, ale nadal jesteśmy dalecy od rozwiązania problemu.