Zbiórka przyborów szkolnych - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
Program

Zbiórka przyborów szkolnych

CAMPUS DLA REGIONU

Godzina:

11:30 - 13:00

Miejsce:

Campus Arena

1100

27.08.2022

piątek

Czcionka
Kontrast