Przemoc wobec kobiet karmi się milczeniem i stereotypami - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
  • Polski
  • English
Program

Przemoc wobec kobiet karmi się milczeniem i stereotypami

Równość i Różnorodność

Prowadzące:

Urszula Nowakowska, Marzena Okła-Drewnowicz

Godzina:

15:30-16:30

Miejsce:

PODKOWA II

15:30

30.08.2022

Jak rozpoznać oznaki przemocy jak reagować kiedy jesteśmy świadkami. Jakie mamy możliwości prawne , jak działa system pomocy. Co każdy i każda z nas może zrobić, jakie rozwiązania możemy wprowadzić na szczeblu lokalnym, co musimy zmienić na szczeblu centralnym aby skuteczniej chronić kobiety przed różnymi formami przemocy.

Urszula Nowakowska

Prawniczka i feministka, działaczka społeczna – założycielka fundacji Centrum Praw Kobiet. Od połowy lat 80. zaangażowana w tworzący się w Polsce niezależny ruch wolnościowy, pokojowy i feministyczny. Współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Feministycznego. W 1994 powołała do życia fundację Centrum Praw Kobiet. Jest autorką i współautorką licznych artykułów i publikacji wydawanych przez CPK, w tym poradników prawnych dla kobiet, oraz innych opracowań poświęconych równouprawnieniu i przemocy wobec kobiet. Realizuje się w pracy legislacyjnej i innych działaniach na rzecz zmiany prawa: była m.in. autorką projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w bliskich związkach oraz licznych poprawek do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz zmian w przepisach dotyczących gwałtu.

Marzena Okła-Drewnowicz

Socjolożka. Swoją pracę zawodową rozpoczęła w Rejonowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej, gdzie pełniła m.in. funkcję lidera Klubu Pracy. Następnie pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisku zastępcy dyrektora. Swoją drogę polityczną rozpoczęła jako Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Była ekspertem samorządu województwa świętokrzyskiego ds. negocjacji z Komisją Europejską PO Kapitał Ludzki. Posłanka na Sejm od 2007 r. W przeszłości wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, obecnie wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Przygotowała i koordynowała projekt Polska Seniora, w ramach którego powstał pakiet kompleksowych rozwiązań programowych w tej dziedzinie. Od 2021 r. wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej.