Czy możliwe jest jeszcze miękkie lądowanie w gospodarce? - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
  • Polski
  • English
Program

Czy możliwe jest jeszcze miękkie lądowanie w gospodarce?

Prowadząca:

Izabela Leszczyna

Goście:

  • Janusz Cichoń, Alicja Defratyka, Sławomir Dudek, Maciej Witucki,

Godzina:

13:00-14:00

Miejsce:

CAMPUS ARENA

Transmisja:

13:00

29.08.2022

Dyskusja będzie toczyć będzie skupiać się na najważniejszych wyzwaniach przed jakimi stoi polska gospodarka. W szczególności poruszone będą następujące kwestie:
• Inflacja – jak z niej wyjść i co zrobić, żeby nie dopuścić do niej w przyszłości?
• Konstytucyjny limit zadłużenia – potrzebny czy nie? Czy w ogóle da się go utrzymać, jeśli chcemy inwestować w transformację energetyczną?
• Inwestycje – co może i powinno zrobić państwo, żeby inwestorzy krajowi i zagraniczni chcieli inwestować w Polsce?
• Demografia – czy jest nas wystarczająco dużo, żeby utrzymać wysokie tempo wzrostu i doganiać Zachód?
• Podatki – czy da się naprawić obecny system i czy w ogóle proste podatki w XXI w. są możliwe?

Janusz Cichoń

Poseł na Sejm RP. Wiceminister finansów w rządzie Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Jest absolwentem Wydziału Rolnictwa Akademii Rolniczo–Technicznej w Olsztynie (specjalność ekonomika rolnictwa). W 1990 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1996–1998 był wiceprezydentem miasta Olsztyna. Pszczelarz, współautor podręcznika „Hodowla Pszczół”.

Sławomir Dudek

Główny ekonomista i wiceprezes Fundacji FOR. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (studia magisterskie) oraz Szkoły Głównej Handlowej, gdzie obronił pracę doktorską. W 2020 r. powołany w skład Rady Gospodarczej – Zespołu Doradców ds. Gospodarczych przy Marszałku Senatu RP. Od 2020 r. członek władz Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Współpracuje z Instytutem Odpowiedzialnych Finansów. W latach 2020-2021 Główny Ekonomista Pracodawców RP, członek Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy oraz Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w Radzie Dialogu Społecznego, koordynator Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej przy Radzie Przedsiębiorczości.

Alicja Defratyka

Kończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, broniąc pracę magisterską u prof. Leszka Balcerowicza. Absolwentka studiów podyplomowych Akademii Psychologii Przywództwa na Politechnice Warszawskiej oraz Praktycznej Psychologii Społecznej na Uniwersytecie SWPS. Pracowała m.in. w Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR, ośrodku analitycznym THINKTANK oraz ośrodku analitycznym SpotData. Od kilku lat rozwija projekt ciekaweliczby.pl i za pomocą liczb stara się w prosty sposób tłumaczyć różne zjawiska społeczno-ekonomiczne, oparte na konkretnych danych liczbowych oraz wynikach badań społecznych.

Izabela Leszczyna

Poseł na Sejm RP VI, VII, VIII i IX kadencji. Zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Członek Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej. Wcześniej radna Miasta Częstochowy. Od 11 kwietnia 2013 do końca VII kadencji Sejmu pełniła stanowiska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych. Jako wiceminister finansów nadzorowała m.in. Departament Rozwoju Rynku Finansowego i Departament Prawny, w tym przygotowanie ustaw regulujących sektor bankowy, kapitałowy i ubezpieczeniowy. Podczas prac nad tymi ustawami reprezentowała w Sejmie i Senacie Ministra Finansów. Jako pełnomocnik rządu zajmowała się m. in. dentyfikacją ryzyk występujących w systemie finansów publicznych, promowaniem problematyki dotyczącej ochrony finansów publicznych czy zagadnień ekonomiczno-społecznych w zakresie objętym działaniami administracji rządowej.

Maciej Witucki

Prezydent Konfederacji Lewiatan. Studiował na Politechnice Poznańskiej. Ukończył również studia podyplomowe we Francji w Ecole Central Paris. Specjalizował się w dziedzinie badań operacyjnych i wspomagania decyzji. Pracował w banku Cetelem Polska, a następnie w zarządzie Lukas Banku, którego w 2005 roku został prezesem. Następnie w 2006 roku został prezesem Telekomunikacji Polskiej i jednocześnie szefem Grupy TP. W 2016 roku został prezesem zarządu Work Service SA. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Orange, zasiada również w Radach Nadzorczych TISE, AXA, Auchan, Krynica Vitamin. Jest członkiem Rady Dyrektorów Atlantic Council, członkiem Rady Fundacji Centrum im. prof. B. Geremka, zasiada w Radzie European Council on Foreign Relations.