Zatruta Odra. Przyczyny. Ekologiczne, społeczne, ekonomiczne skutki. Przyszłość rzeki. - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
  • Polski
  • English
Program

Zatruta Odra. Przyczyny. Ekologiczne, społeczne, ekonomiczne skutki. Przyszłość rzeki.

Klimat i zdrowie

Moderator:

Michał Jaros

Goście:

  • dr Olga Kazalska,
  • Marek Cebula,
  • Konrad Frysztak,
  • Beata Olejarz,
  • prof. Bogdan Wziątek,

Godzina:

11:00-12:00

Miejsce:

CAMPUS ARENA

Transmisja:

11:00

30.08.2022

Zatruta Odra to nie tylko martwe ryby. Ta katastrofa dotknie nas wszystkich. Prędzej czy później skumulowane toksyczne substancje, które zabiły życie w Odrze, również dotrą do człowieka w wodzie, powietrzu, pożywieniu. O tym co było, jest i będzie związane z dramatem na Odrze porozmawiamy z osobami zaangażowanymi zarówno praktycznie jak i teoretycznie w tę katastrofę ekologiczną.

dr Olga Kazalska

Doradczyni Zarządu ds. Polityki Środowiskowej Fundacji WWF Polska. Doktor nauk prawnych, radczyni prawna, legislatorka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła rozprawę doktorską pt. „Funkcja sygnalizacyjna Trybunału Konstytucyjnego”, poświęconą sygnalizowaniu uchybień i luk w systemie prawa. Jako Główna Specjalistka ds. Legislacji w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP (2013-2022) i Główna Legislatorka w Departamencie Prawa Rolnego i Środowiska Rządowego Centrum Legislacji (2022) zdobyła bogate doświadczenie w administracji publicznej. W latach 2012-2018 asystentka na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Członkini Polskiego Towarzystwa Legislacji. Absolwentka Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych UW oraz Aplikacji Legislacyjnej.

Marek Cebula

Od 2010 r. Burmistrz Krosna Odrzańskiego (woj. lubuskie), wcześniej Poseł na Sejm VI kadencji, przedsiębiorca i społecznik. Współzałożyciel i długoletni prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych SKARPA, prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich. Samorządowiec Roku 2018 Regionu Lubuskiego wg Tygodnika WPROST. Miłośnik motoryzacji i jazdy na rowerze. Człowiek dialogu. W swoim życiu wierny mickiewiczowskiej zasadzie „sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”, wierząc, że wszystko można osiągnąć wytrwałą pracą, okraszoną dużą dozą pasji i serca wkładanego w realizację codziennych obowiązkó

Michał Jaros

Poseł na Sejm RP od 2007 r. Przewodniczący Regionu Dolnośląskiego Platformy Obywatelskiej RP. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Związków Metropolitalnych. Od 2014 r. szef regionalnych sztabów wyborczych PO na Dolnym Śląsku. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 2004-2005 przewodniczący samorządu studenckiego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 2006 r. do 2007 r. Radny Rady Miejskiej Wrocławia.

Konrad Frysztak

Urodził się i wychował w Radomiu. Swoją przygodę z polityką rozpoczął w 2010 roku od działalności w Platformie Obywatelskiej i Stowarzyszeniu Młodzi Demokraci. W 2014 roku został zastępcą prezydenta Radomia. Przez pięć lat nadzorował inwestycje, które na stałe zmieniły Radom. W 2019 roku zdecydował się na kandydowanie w wyborach do Sejmu RP. Startując z piątego miejsca został wybrany głosami radomian i mieszkańców ziemi radomskiej do Parlamentu.

Beata Olejarz

Od 21 kwietnia 2022 roku Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego.

prof. Bogdan Wziątek

Urodzony w 1973 roku w Starachowicach, absolwent Wydziału Rybactwa i Ochrony Środowiska AR-T w Olsztynie, dr hab. inż. nauk rolniczych z dyscypliny rybactwo Wydział Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie. Od 2002 roku do chwili obecnej adiunkt zatrudniony na UWM w Olsztynie najpierw na wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa, następnie Nauk o Środowisku, obecnie na Wydziale Geoinżynierii i Ekologii UWM w Olsztynie. Członek Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym PZW lata 2018 – 2020. Przewodniczący Rady Naukowej przy Zarządzie Główny PZW od maja 2022. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się głównie wokół badań nad wpływem kręgowców rybożernych na zespoły ryb oraz metod czynnej ochrony ichtiofauny zwłaszcza gatunków objętych ochroną.