To, co widoczne – o postrzeganiu Romów słów kilka - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
  • Polski
  • English
Program

To, co widoczne – o postrzeganiu Romów słów kilka

Równość i Różnorodność

Prowadzące:

Małgorzata Kołaczek, Olena Vaidalovych

Godzina:

14:30-15:30

Miejsce:

PODKOWA I

14:30

31.08.2022

Carmen, wróżenie, tabory – nikt nie ma wątpliwości, z jaką grupą kojarzą się te określenia. Od wieków na temat Romów krąży wiele mitów, półprawd, wielokrotnie powielanych stereotypowych i uproszczonych kalek i przekłamań. Nawet pochodzenie wciąż popularnego słowa „Cyganie” opiera się błędnej analogii i wnioskowaniu tylko na podstawie tego, co widoczne. Jak się dziś mają stereotypy o Romach? Co o nich wiemy i jak wpływają na nasze położenie osób z tej mniejszości w Polsce i na świecie? Jak stereotyp Roma wpłynął na traktowanie romskich uchodźców z Ukrainy w krajach, do których, jak inni ich rodacy, uciekali przed wojną? Olena Vaidalovych i Małgorzata Kołaczek wspólnie z osobami uczestniczącymi w warsztatach przyjrzą się tym uproszczonym wizerunkom Romów i spróbują odpowiedzieć na pytanie, co się pod nimi kryje, jakie są ich konsekwencje i jak je dekonstruować.

Małgorzata Kołaczek

Politolożka, adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych, na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pełni też funkcję zastępczyni dyrektora ds. dydaktycznych. Absolwentka studiów Public Relations na WSE w Krakowie i Akademii Profesjonalnego Coacha na SGH w Warszawie. Wiceprezeska Fundacji w Stronę Dialogu. Inicjatorka grupy wsparcia Poland-Roma-Ukraine i współtwórczyni Centrum Integracji Roma-Poland-Ukraine. Redaktorka ds. recenzji w czasopiśmie Romani Studies naukowego towarzystwa Gypsy Lore Society. Naukowo i dydaktycznie zajmuje się problematyką etniczną, zwłaszcza społecznością Romów i ich sytuacją w Europie Środkowo-Wschodniej oraz działalnością liderów i pozarządowych organizacji romskich, jak również problematyką migracji.

Olena Vaidalovych

Działaczka na rzecz praw człowieka, prawniczka i ukraińska Romka. Obecnie reprezentuje Fundację W kierunku Dialogu, która pomaga ukraińskim romskim uchodźcom znaleźć bezpieczeństwo w Polsce. Była ekspertem ds. praw mniejszości, w tym Romów, podczas swojej pracy dla Misji Monitorowania Praw Człowieka ONZ w Ukrainie, gdzie udzielała ekspertyz w kwestiach mniejszości, praw człowieka, analiz politycznych i instrumentów międzynarodowych.