Symulacja posiedzenia NATO cz. 1 - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
  • Polski
  • English
Program

Symulacja posiedzenia NATO cz. 1

Polska - Europa - Świat

Prowadzący:

amb. Tomasz Chłoń, gen. Radosław Kujawa, amb. Piotr Łukasiewicz, amb. Jacek Najder, gen. Jarosław Stróżyk

Godzina:

13:00-16:00

Miejsce:

SALA 021 - CENTRUM PODKOWA

13:00

28.08.2022

Odpowiedź NATO na kryzys. Proces wypracowania i podejmowania decyzji – Rada Północnoatlantycka i Komitet Wojskowy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w grze decyzyjnej z aktywnym udziałem uczestników. Celem gry jest symulacja procesów decyzyjnych w organizacji międzynarodowej i na szczeblu krajowym.

Warsztat trwać będzie 3 dni.

Format warsztatu i jego charakter wymaga aby grupa osób ćwiczących była ta sama przez cały okres jego trwania.

Ćwiczący będą postawieni przed dylematami, które rozstrzygać musza decydenci w realnych sytuacjach kryzysowych.

amb. Tomasz Chłoń

Dyplomata, był ambasadorem Polski w Estonii i na Słowacji. W latach 2017-2020 pełnił funkcję dyrektora Biura Informacyjnego NATO w Moskwie. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego, sprawach NATO i Rosji, zagrożeń hybrydowych, w tym szczególnie dezinformacji. Jest współautorem książki „Platforma przeciwdziałania dezinformacji – budowanie odporności społecznej. Badania i edukacja” (2021). Absolwent filologii węgierskiej na Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów podyplomowych w zakresie stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej.

gen. Radosław Kujawa

Gen. bryg. rez. Radosław Kujawa. Absolwent historii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 80. ubiegłego wieku działacz podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Od 1992 roku służył w Zarządzie Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. Następnie pracował w kontrwywiadzie UOP i ABW, m.in., jako zastępca dyrektora Departamentu Kontrwywiadu i dyrektor Centrum Analiz. Pracował też w Agencji Wywiadu, jako dyrektor departamentu. Od 2008 roku oficer Służby Wywiadu Wojskowego. Od lutego 2008 roku zastępca szefa SWW, a następnie od sierpnia 2008 do listopada 2015 roku szef SWW. 9 listopada 2010 roku został awansowany przez Prezydenta RP na stopień generała brygady. Od 2016 roku na emeryturze. W latach 2017-2019 jeden z organizatorów i uczestników cyklu debat pod szyldem Forum Bezpieczeństwa, poświęconych polityce międzynarodowej w kontekście bezpieczeństwa.

amb. Piotr Łukasiewicz

Pułkownik rezerwy i były dyplomata cywilny oraz wojskowy, ostatni ambasador RP w Afganistanie. Analizuje sytuację międzynarodową w Polityce Insight oraz wykłada stosunki międzynarodowe w Collegium Civitas. Współpracuje z fundacjami i NGO, jest publicystą i komentatorem wydarzeń na świecie. W 2022 roku wydał książkę „Talibowie”.

gen. Jarosław Stróżyk

Generał brygady Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełnił służbę w Wojskowych Służbach Informacyjnych i w Służbie Wywiadu Wojskowego. W kwietniu 2010 roku wybrany na stanowisko zastępcy dyrektora Zarządu Wywiadu Międzynarodowego Sztabu Wojskowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Funkcję objął we wrześniu 2010 roku, służąc na stanowisku koordynującym działania wywiadów sił zbrojnych państw członkowskich. W 2011 roku awansowany na generała brygady SWW. We wrześniu 2013 roku został wyznaczony attaché obrony przy Ambasadzie RP w USA. 31 stycznia 2016 roku zakończył zawodową służbę wojskową, przechodząc do rezerwy. Od 2017 roku w Fundacji Stratpoints, objął funkcję jej wiceprezesa.