Putinizacja prawa. Spotkanie z Adamem Bodnarem - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
  • Polski
  • English
Program

Putinizacja prawa. Spotkanie z Adamem Bodnarem

Prowadząca:

dr Barbara Brodzińska-Mirowska

Goście:

  • dr hab. Adam Bodnar,

Godzina:

18:45-19:45

Miejsce:

NAMIOT DUŻY

Transmisja:

18:45

28.08.2022

dr hab. Adam Bodnar

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu SWPS. Działacz na rzecz praw człowieka, między innymi w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W latach 2015-2021 był Rzecznikiem Praw Obywatelskich - prawdziwym rzecznikiem naszych praw.

dr Barbara Brodzińska-Mirowska

Politolożka, jest doktorem w Katedrze Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od ponad piętnastu lat bada partie polityczne, sposób ich komunikowania i funkcjonowania oraz zmiany wywoływane przez rozwój technologii komunikacyjnych. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kwestii związanych komunikowaniem politycznym, relacjami mediów i polityki, aktywnością partii oraz reputacją polityczną. Prowadziła gościnnie wykłady na uczelniach w kraju i za granicą. Komentuje i analizuje sprawy polityczne dla ogólnopolskich mediów. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych w krajowych i międzynarodowych wydawnictwach. Ostatnio wydała współautorką monografię pt. Partie polityczne w dobie kryzysu zaufania społecznego. Perspektywa komunikacyjna (2022).