Przywództwo przyszłości - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
  • Polski
  • English
Program

Przywództwo przyszłości

Społeczeństwo Przyszłości

Prowadząca:

dr Anna Materska-Sosnowska

Godzina:

14:30-15:30

Miejsce:

NAMIOT PRZY TĘCZY

Partner:

Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza

14:30

31.08.2022

Podczas warsztatu chcemy szukać odpowiedzi na następujące pytania: czym jest przywództwo przyszłości, czym się wyróżnia, jak definiuje współczesny świat, szanse i zagrożenia z niego płynące. Co zrobić by „demokracja gwiazd” była bliżej nas. Jak liderki i liderzy powinni wykorzystywać zasoby, przed jakimi wyzwaniami stają. Co dzisiaj znaczy przywództwo, zarówno w sensie politycznym jak i społecznym. Jakich liderów/ liderki chcemy mieć.

dr Anna Materska-Sosnowska

Politolożka. Wykładowczyni i adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW. Od wielu lat angażuje się w działalność rad rodziców, działania na rzecz społeczności lokalnej, promowanie dobrej edukacji i walkę o prawa kobiet.