Polski System Emerytalny "kto otrzyma świadczenie, a kto będzie je finansował" - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
  • Polski
  • English
Program

Polski System Emerytalny “kto otrzyma świadczenie, a kto będzie je finansował”

Prowadząca:

Izabela Leszczyna

Goście:

  • dr Antoni Kolek, Agnieszka Łukawska, dr Janina Petelczyc, prof. Paweł Wojciechowski,

Godzina:

14:00-15:00

Miejsce:

CAMPUS ARENA

Transmisja:

14:00

30.08.2022

W panelu uczestnicy będą dyskutować na temat najważniejszych wyzwań emerytalnych z jakimi trzeba zmierzyć się w Polsce. W szczególności poruszone będą następujące kwestie:
• Czy nasze emerytury będą i jak będą wypłacane?
• Czy jest alternatywa dla ZUSu?
• Co tak naprawdę stało się ze środkami z OFE?
• Jak wygląda obecna sytuacja emerytalna kobiet i co w tym zakresie warto zrobić ?
• Czy warto oszczędzać w dobrowolnych formach takich jak PPK/PPE/IKE czy IKZE?
• W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo wypłaty emerytur w przyszłości?
• Czy kryzys demograficzny spowoduje niepokoje międzypokoleniowe?

Antoni Kolek

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce publicznej. Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego, of Counsel w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, wykładowca akademicki w Społecznej Akademii Nauk. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem i daninami publicznymi. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i analiz. Jest autorem ponad 100 artykułów i opracowań poświęconych zagadnieniom ubezpieczeń społecznych, demografii, rynku pracy oraz przedsiębiorczości. Doradca Prezesa Pracodawców RP w zakresie ubezpieczeń społecznych. W Radzie Dialogu Społecznego reprezentuje Pracodawców RP w zespole ds. ubezpieczeń społecznych, a także w zespole ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

Izabela Leszczyna

Poseł na Sejm RP VI, VII, VIII i IX kadencji. Zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Członek Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej. Wcześniej radna Miasta Częstochowy. Od 11 kwietnia 2013 do końca VII kadencji Sejmu pełniła stanowiska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych. Jako wiceminister finansów nadzorowała m.in. Departament Rozwoju Rynku Finansowego i Departament Prawny, w tym przygotowanie ustaw regulujących sektor bankowy, kapitałowy i ubezpieczeniowy. Podczas prac nad tymi ustawami reprezentowała w Sejmie i Senacie Ministra Finansów. Jako pełnomocnik rządu zajmowała się m. in. dentyfikacją ryzyk występujących w systemie finansów publicznych, promowaniem problematyki dotyczącej ochrony finansów publicznych czy zagadnień ekonomiczno-społecznych w zakresie objętym działaniami administracji rządowej.

Agnieszka Łukawska

Posiada ponad 27 letnie doświadczenie w obszarze ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych. Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS, oraz studiów doktoranckich z zakresu Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w Kolegium Ekonomiczno – Społecznym SGH. Przez pierwsze lata aktywności zawodowej związana z towarzystwami ubezpieczeniowymi, od 1999 roku związana z sektorem funduszy inwestycyjnych. Współtwórczyni najdłużej funkcjonującego w Polsce PPE, od początku obecna na rynku PPK. Posiada doświadczenie we wszystkich fazach tworzenia planów i programów emerytalnych, począwszy od etapu koncepcji, przez implementację, aż po ich bieżące utrzymywanie. Współpracowała przy tym z przedstawicielami pracodawców, stroną społeczną, Komisją Nadzoru Finansowego i kancelariami prawnymi. Od marca 2018 jest ekspertem w Instytucie Emerytalnym a od 1 lipca 2019 r. pełni funkcję dyrektora Departamentu Produktów Emerytalnych w Investors TFI S.A.

dr Janina Petelczyc

Pracowniczka Katedry Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, bada i publikuje na temat systemów emerytalnych oraz zrównoważonych inwestycji funduszy emerytalnych. Członkini Grupy Interesariuszy Pracowniczych Planów Emerytalnych przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

prof. Paweł Wojciechowski

W latach 2006-2020 pełnił funkcje ministra finansów, wiceministra spraw zagranicznych, doradcy premiera, prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, ambasadora RP przy OECD oraz głównego ekonomisty ZUS. W latach 1999-2005 był prezesem PTE Allianz Polska S.A., a wcześniej prezesem innych spółek rynku finansowego, dyrektorem oddziału Polskiego Banku Rozwoju S.A., oraz kierował projektami UNDP i USAID. Ukończył ekonomię na John Carroll University, studia doktoranckie na Case Western Reserve University oraz doktorat w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Obecnie od kilku lat jest dyrektorem w londyńskiej Whiteshield, koordynatorem korytarza transportowego Ren-Alpy w strukturach UE oraz profesorem we Wszechnicy Polskiej w Warszawie.