ONZ a kryzys klimatyczny – stanowisko nauki i model temperaturowy NASA - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
  • Polski
  • English
Program

ONZ a kryzys klimatyczny – stanowisko nauki i model temperaturowy NASA

Klimat i Zdrowie

Prowadzący:

Kamil Wyszkowski

Godzina:

15:30-16:30

Miejsce:

SALA 200

15:30

30.08.2022

Podążając obecną ścieżką globalnych emisji gazów cieplarnianych, prawdopodobnie przekroczymy próg ocieplania planety o 1,5°C w ciągu najbliższych 15 lat, w następstwie czego będziemy świadkami nieodwracalnych zmian w ekosystemach – tak wskazuje Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC, 2021).   Podczas spotkania skupimy się na kilku najistotniejszych zagadnieniach:   Czy jest możliwe powstrzymanie kryzysu klimatycznego?    W jakim kierunku zmierzamy? Co wskazują dane i raporty?   Jakie działania należy podjąć, aby skutecznie realizować polityki klimatyczne na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym czy wreszcie globalnym?   Co udało się wypracować podczas zeszłorocznego Szczytu Klimatycznego ONZ COP 26 w Glasgow, a co czeka nas podczas kolejnego COP 27 w Egipcie? Czy w ramach 6 wymierania gatunkowego wyginą stałocieplne gatunki, w szczególności duże ssaki? Czy wiedza o klimacie i proponowane przez naukę metody ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wygrają z krótkowzrocznymi planami opartymi na prognozach wzrostu gospodarczego? Czy jest szansa na globalny polityczny konsensus wokół przeciwdziałania zmianie klimatu?

Kamil Wyszkowski

"Pracownik ONZ od 2002 roku. Od 2004 do 2021 Przedstawiciel Krajowy i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland – UN GCNP (ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia United Nations Global Compact współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi). Od 2021 Przedstawiciel Krajowy i Dyrektor Wykonawczy UN GCNP. Wykładowca, ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w obszarze działań na styku biznesu, administracji i nauki oraz włączania sektora prywatnego do wdrażania celów, polityk i standardów ONZ. Absolwent prestiżowej United Nations Development Programme Academy (UNDP VDA)."