Nasz „nowy świat” po wojnie. Polska z Ukrainą. Razem w UE? Nowy traktat? - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
  • Polski
  • English
Program

Nasz „nowy świat” po wojnie. Polska z Ukrainą. Razem w UE? Nowy traktat?

Polska - Europa - Świat

Prowadzący:

Paweł Kowal

Goście:

  • Iryna Heraszczenko,
  • Jan Krzysztof Bielecki,
  • Marcin Bosacki,
  • Mykoła Kniażycki,

Godzina:

11:30-12:30

Miejsce:

PODKOWA I

11:30

27.08.2022

Nasz „nowy świat” po wojnie. Polska z Ukrainą. Razem w UE? Nowy traktat? Federacja? Jak będą wyglądały w przyszłości stosunki polsko- ukraińskie po wojnie wywołanej przez Rosję? Są dwa możliwe podejścia do tematu nowego traktatu. Pierwsze: szumna nazwa, propozycje stworzenia federacji itp. Druga możliwość to dobry miks wzniosłych deklaracji i pragmatyczne podejście oparte na rzeczywistości. Potrzebny jest nowy traktat, dokument nowej generacji, który ustawi relacje polsko-ukraińskie przynajmniej na pół wieku – w kontekście integracji europejskiej. Czy taki dokument już w pewnym sensie napisany przez życie może powstać z udziałem wszystkich sił politycznych w Polsce i Ukrainie? Czy może być pisany z myślą o długim trwaniu, a nie doraźnych koniunkturach?

Iryna Heraszczenko

Ukraińska dziennikarka i polityczka, deputowana do Rady Najwyższej Ukrainy i jej pierwsza wiceprzewodnicząca w VII kadencji. Pełniła funkcję wysłannika prezydenta Ukrainy ds. pomocy humanitarnej podczas rozmów pokojowych w Mińsku.

Jan Krzysztof Bielecki

Były Premier RP, Minister ds. Integracji Europejskiej, współzałożyciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności oraz Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Był doradcą czołowych postaci Solidarności w latach 80. Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów w rządzie Donalda Tuska. Były Prezes Banku Pekao S.A. oraz były przewodniczący Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Wielokrotnie nagradzany za swoje zasługi w kraju i zagranicą.

Marcin Bosacki

Senator X kadencji. Od 1990 r. był związany z Gazetą Wyborczą. Był m.in. sekretarzem redakcji oddziału w Poznaniu, redaktorem działu politycznego oraz szefem działu zagranicznego. W latach 2007-2010 był korespondentem w Waszyngtonie. W latach 2010-2013 pełnił funkcję rzecznika prasowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. W latach 2013-2016 był ambasadorem RP w Kanadzie. Działacz opozycji demokratycznej w latach 1985-1989. Działał w Szkolnych Kołach Oporu Społecznego oraz w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Był redaktorem pism podziemnych. Autor książki „Podziemie w Cegielskim”. Współpracował z wieloma mediami i instytutami zagranicznymi, m.in. German Marshall Fund oraz Center for European Policy Analysis w Waszyngtonie.

Mykoła Kniażycki

Ukraiński dziennikarz, poseł Rady Najwyższej Ukrainy, przewodniczący Komisji ds. Kultury i Duchowości, współprzewodniczący Grupy Parlamentarnej ds. Kontaktów Międzyparlamentarnych z Rzecząpospolitą Polską, przewodniczący Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia między Ukrainą i UE.

Paweł Kowal

Polityk, politolog, historyk i publicysta, ekspert w dziedzinie polityki wschodniej. Poseł na Sejm RP. Były wiceminister spraw zagranicznych oraz poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina. Profesor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.