Integracja czy asymilacja? - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
  • Polski
  • English
Program

Integracja czy asymilacja?

Równość i Różnorodność

Prowadzące:

Małgorzata Waszczuk, Dagmara Mańka-Wizor

Godzina:

14:30-15:30

Miejsce:

NAMIOT CENTRALNY

14:30

27.08.2022

Czym jest asymilacja, a czym integracja? Jakie pułapki są związane z używaniem tych pojęć? Jakie są historyczne przykłady tych zjawisk? Te pytania będą punktem wyjścia do rozmowy o współczesnym budowaniu społeczeństwa otwartego, z przestrzeniami na międzykulturowe spotkania i uważnego na potrzeby osób uchodźczych i migranckich.

Dagmara Mańka-Wizor

Od ponad dekady w Muzeum Historii Żydów Polskich zajmuje się przybliżaniem kultury żydowskiej i programami antydyskryminacyjnymi. Swoje doświadczenia funkcjonowania w wielokulturowym otoczeniu, nabyte w pracy w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki, wykorzystuje, prowadząc szkolenia dla policji, straży granicznej, środowisk szkolnych i prawniczych.

Małgorzata Waszczuk

Socjolożka i edukatorka. Od 2007 roku zajmuje się edukacją międzykulturową, obywatelską i antydyskryminacyjną. Koordynatorka projektów dla aktywistów i aktywistek lokalnych, programów polsko-ukraińskich oraz działań włączających osoby z doświadczeniem migracji w życie instytucji kultury. Zainteresowana perspektywami mniejszościowymi oraz miejskimi kontekstami działań.