Gra w elity i wykluczonych. Czy w Polsce możliwy jest awans społeczny i pokoleniowy bez legitymacji partyjnej? - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
  • Polski
  • English
Program

Gra w elity i wykluczonych. Czy w Polsce możliwy jest awans społeczny i pokoleniowy bez legitymacji partyjnej?

Społeczeństwo Przyszłości

Prowadzący:

Cezary Michalski

Goście:

  • Mikołaj Lewicki, Anna Materska-Sosnowska, Monika Rosa,

Godzina:

14:30-15:30

Miejsce:

NAMIOT DUŻY

14:30

27.08.2022

Jak wyglądała mobilność społeczna w III RP, także na tle wcześniejszych epok ustrojowych, czyli PRL i II RP? Jakie były (i pozostały) najważniejsze bariery społecznego i pokoleniowego awansu – od edukacyjnych poprzez ekonomiczne skończywszy na symbolicznych („elitarne” dyskursy wykluczające w polityce, mediach, życiu codziennym)? Czy demokratyczna i liberalna Polska potrafi zaproponować (i wprowadzić w życie) edukacyjne, ekonomiczne i symboliczne mechanizmy pozwalające przełamać bariery społecznego i pokoleniowego awansu, konkurencyjne dla zaproponowanego i realizowanego przez PiS i Solidarną Polskę awansu z legitymacją partyjną? Czy potrafimy zbudować państwo uczciwego i merytokratycznego awansu? Prowadzący warsztat Cezary Michalski postawi te pytania politolożce Annie Materskiej-Sosnowskiej, socjologowi Mikołajowi Lewickiemu oraz polityczce Monice Rosie. Zainteresowanych udziałem w warsztacie uczestników Campusu będziemy pytać o ich własne doświadczenie z barierami awansu i dyskursami wykluczającymi. Będziemy ich także prosić o ocenę działań podejmowanych w tym obszarze przez państwo, polityków, samorządy, instytucje edukacyjne, korporacje itp.

Mikołaj Lewicki

Socjolog, adiunkt na Wydziale Socjologii, Uniwersytetu Warszawskiego. Bada socjologicznie gospodarkę, źródła rozwoju społeczno-gospodarczego, podziały klasowe, szczególnie te, które manifestują się w kulturze, kredyty hipoteczne i życie z hipoteką oraz procesy urbanizacyjne. Autor książki o polskich dyskursach modernizacyjnych, p.t. „Przyszłość nie może się zacząć”, o kredycie hipotecznym, „Społeczne życie hipoteki” oraz współautor „Kultury na peryferiach”. Jeden z fundatorów Fundacji Nowej Wspólnoty, która znosi polaryzację polityczną w Polsce.

dr. Anna Materska-Sosnowska

Politolożka. Wykładowczyni i adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW. Od wielu lat angażuje się w działalność rad rodziców, działania na rzecz społeczności lokalnej, promowanie dobrej edukacji i walkę o prawa kobiet.

Cezary Michalski

Pisarz, publicysta. Był członkiem zespołów redakcyjnych „brulionu” i „Dziennika Polska-Europa-Świat”. Publikował m.in. w „Arcanach”, „Newsweeku”, „Polityce” i „Tygodniku Powszechnym”. Autor wywiadów rzek z Jadwigą Staniszkis („Staniszkis - życie umysłowe i uczuciowe”), Januszem Palikotem („Zdjąć Polskę z krzyża”) i Grzegorzem Schetyną („Historia pokolenia”).

Monika Rosa

Ślązaczka, polska parlamentarzystka i obrończyni praw osób LGBT, członkini partii Nowoczesna. Od dwóch kadencji Posłanka na Sejm RP z ramienia partii Nowoczesna oraz przewodniczącą partii na Śląsku. Członkini Komisji Zdrowia, Komisji Mniejszości Narodowych Etnicznych, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Podkomisji stałej do spraw rodziny. W swojej działalności skupia się na kwestiach równouprawnienia, przemocy wobec kobiet i dzieci, prawach kobiet, prawach mniejszości, społeczności LGBT oraz osób z niepełnosprawnościami. Od lat walczy o uznanie języka śląskiego za język regionalny. Od 2005 roku związana ze stowarzyszeniem Młode Centrum, następnie Projekt: Polska. Zaangażowana w działalność lokalnych mediów i magazynu Liberte!.