Czy UE broni swoich wartości? - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
  • Polski
  • English
Program

Czy UE broni swoich wartości?

Społeczeństwo Przyszłości

Goście:

  • Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz,

Godzina:

14:30-15:30

Miejsce:

PODKOWA II

14:30

29.08.2022

Rządy w Polsce o na Węgrzech zakwestionowały europejski porządek prawny i system wartości, na których zbudowana została integracja europejska. Europa posiada dość szeroki arsenał środków obrony przed naruszaniem praworządności. To procedura z art. 7 Traktatu, postępowania przeciwnaruszeniowe i prejudycjalne w TSUE, rezolucje PE, zabezpieczenia i wyroki wydawane przez ETPCz. Jest też w końcu nowy mechanizm warunkowości (pieniądze za praworządność) oraz procedura akceptacji wypłat z Funduszu Odbudowy. Prawnicy z „Wolnych Sądów” opowiedzą i porozmawiają z uczestnikami o tym, jak z tych narzędzi korzystać i czy są skuteczne? Czy Europa potrzebuje nowych instrumentów, aby ochronić fundamentalne wartości i integrację europejską?

Maria Ejchart-Dubois

Prawniczka, od ponad 20 lat związana jest z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Jest współtwórczynią Inicjatywy Obywatelskiej #WolneSądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS, w którym od 2018 r. pełni funkcję koordynatorki i w jego ramach reprezentuje sędziów przed ETPCz. Od 2015 r. pełni funkcję Prezeski Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Od 2017 współorganizowała dziesiątki demonstracji i akcji protestacyjnych w sprawie obrony praworządności i represjonowanych sędziów. Jest członkinią Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz współprzewodniczącą Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Od 2003 r. koordynuje program „Niewinność” zajmujący się pomyłkami sądowymi i osobami niesłusznie skazanymi.

Sylwia Gregorczyk-Abram

Adwokatka oraz działaczka społeczna. Jest zaangażowana w organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ochrony praworządności oraz systemowych zmian w polskim systemie sprawiedliwości. Współtworzone przez nią organizacje pozarządowe- Komitet Obrony Sprawiedliwości i Wolne Sądy zajmują się monitorowaniem i archiwizowaniem przypadków wywierania politycznego nacisku na sędziów i adwokatów, radców i zapewnianie tym osobom pomocy prawnej. Uczestniczy regularnie w procesach legislacyjnych w parlamencie jako ekspertka, m.in. w pracach zespołów parlamentarnych ds. Ładu Konstytucyjnego czy Reformy Wymiaru Sprawiedliwości.

Paulina Kieszkowska-Knapik

Adwokatka. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym i medycznym, doradza przedsiębiorcom i organizacjom branżowym w zakresie prawa ochrony zdrowia. Od wielu lat jest rekomendowana przez polskie (Rzeczpospolita i Dziennik Gazeta Prawna) oraz międzynarodowe (Chambers Europe, Who’s Who, PLC Which Lawyer) rankingi jako najlepszy specjalista prawa farmaceutycznego w Polsce. Jest współzałożycielką Fundacji Lege Pharmaciae- organizacji pozarządowej, której zadaniem jest analiza i poddawanie debacie publicznej regulacji prawnych w sektorze ochrony zdrowia oraz projektowanie nowych regulacji, które mają zagwarantować sprawne funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz zapewnienie pacjentom równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Michał Wawrykiewicz

Adwokat. Prowadzi własną praktykę w Warszawie od 2003 roku. Od początku kryzysu konstytucyjnego zaangażowany w obronę praworządności. Ekspert zespołów parlamentarnych ds. Ładu Konstytucyjnego oraz ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości, autor licznych opinii dla BAS na temat ustaw dotyczących sądownictwa. Ekspert komisji LIBE w parlamencie Europejskim. Współzałożyciel inicjatywy #WolneSądy oraz Komitetu Obrony Sprawiedliwości (KOS). Obrońca i pełnomocnik niezależnych sędziów i prokuratorów, występuje przed TSUE w Luksemburgu i ETPCz w Strasburgu. Współautor książki „Konstytucja. Praworządność. Władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce” (2019), która opisuje naruszenia praworządności i działania obronne podjęte przez środowiska prawnicze i obywatelskie.