Czy HIV/AIDS w dzisiejszych czasach jest nadal problemem zdrowotnym i społecznym? - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
  • Polski
  • English
Program

Czy HIV/AIDS w dzisiejszych czasach jest nadal problemem zdrowotnym i społecznym?

Klimat i Zdrowie

Prowadzący:

dr Barbara Daniluk-Kula, ks. dr Arkadiusz Nowak

Godzina:

14:30-15:30

Miejsce:

SALA 202 - CENTRUM PODKOWA

14:30

28.08.2022

Minęło już 30 lat od pierwszego zakażenia HIV w Polsce. O HIV/AIDS publicznie mówi się coraz mniej. Czy to oznacza, że problem zakażeń HIV przestał być interesujący dla mediów czy może nie stanowi już wyzwania zdrowotnego? Czy młodzież, która pozbawiona jest edukacji seksualnej w szkole ma wiedzę o tym problemie zdrowotnym i czy w swoich zachowaniach potrafi minimalizować ryzyko zakażenia? Jak należy to robić poprawnie? Czy osoby zakażone HIV i chore na AIDS stanowią dla nas jakieś ryzyko? Czy zakażenie HIV przenoszone drogą płciową generuje również inne problemy zdrowotne i społeczne? Na te i inne pytania zostaną udzielone odpowiedzi w trakcie trwania warsztatu.

dr Barbara Daniluk-Kula

Zastępca Dyrektora Krajowego Centrum ds. Aids. Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1998 otrzymała tytuł doktora nauk medycznych. W 2022 roku ukończyła podyplomowe studia MBA w Ochronie Zdrowia na SGH we współpracy z WUM. Od 1993 roku pracuje w Krajowym Centrum ds. AIDS w Warszawie – agendy Ministra Zdrowia. Od 2012 roku jest członkiem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie Promocji Zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Odbyła staże w wielu ośrodkach zagranicznycha, a od 2006 roku jest doradcą w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym, gdzie zdobyła doświadczenie w pracy w zakresie kontaktu z pacjentem. Autorka i współautorka wielu badań i publikacji dotyczących problematyki HIV/AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i personelu medycznego.

ks. dr Arkadiusz Nowak

Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Od 2022 r. Przewodniczący Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia. Jest członkiem Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Grupy Roboczej ds. Potrzeb Pacjentów przy Agencji Badań Medycznych. Prekursor walki o prawa osób żyjących z HIV/AIDS. Pełnił funkcję Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. AIDS i narkomanii. Współautor dokumentów strategicznych dotyczących polityki państwa w zakresie HIV/AIDS i innych chorób cywilizacyjnych. Uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami m.in. Nagrody edukacji zdrowotnej, Sekretarza Generalnego ONZ „Race Against Poverty Award” za walkę z nietolerancją, ksenofobią i rasizmem.