Doughnut Economics in the era of inflation and war - CAMPUS – THE FUTURE OF POLAND
  • Polski
  • English
Program

Doughnut Economics in the era of inflation and war

Society of the Future

Moderator:

Bartłomiej Sienkiewicz, Agata Stasik, Joanna Maria Stolarek, Michał Sutowski

Time:

14:30-15:30

Partner:

Krytyka Polityczna

14:30

31.08.2022

Bartłomiej Sienkiewicz

Agata Stasik

Joanna Maria Stolarek

Michał Sutowski